Justyna Kinczyk

Justyna Kinczyk jest specjalistą w dziedzinie psychologii i psychoterapii. Studia ukończyła na Uniwersytecie Śląskim. Uzyskała dyplom I stopnia uprawniający do wykonywania zawodu psychologa klinicznego. Ukończyła studia podyplomowe z Psychologii Sądowej i Psychologii Transportu na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją wiedzę pogłębiała w Polskim Instytucie Ericksonowskim, gdzie zrealizowała kompleksowe szkolenie w zakresie terapii ericksonowskiej i ukończyła 4-letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii. Przez kilka lat pracowała jako psychoterapeuta oraz superwizowała się w filii Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Katowicach (obecnie: Katowickiego Instytutu Psychoterapii).

Justyna Kinczyk doświadczenie zawodowe zdobywała w Oddziałach Psychiatrii i Poradniach Zdrowia Psychicznego w Bytomiu i Rudzie Śląskiej, w Poradni Chorób Metabolicznych i Zaburzeń Odżywiania przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach; przez wiele lat pracowała jako wykładowca muzykoterapii i psychologii klinicznej w Akademii Muzycznej w Katowicach. W swojej praktyce psychoterapeutycznej respektuje zasady kodeksu etycznego terapeuty określone przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Regularnie się dokształca, uczestniczy w kursach, szkoleniach, superwizjach, by stale podnosić skuteczność swych oddziaływań. Prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeńską, rodzinną , grupową. Realizuje warsztaty umiejętności psychospołecznych; jako trener udziela wsparcia osobom zainteresowanym rozwojem osobistym oraz chcącym poznać swoje twórcze możliwości. Specjalistka posiada również uprawnienia do badania kierowców i osób ubiegających się o pozwolenie na broń. Swoje osobiste zainteresowania artystyczne Justyna Kinczyk rozwija uczestnicząc w zajęciach Akademii Weekendowej ASP w Katowicach.

 

Justyna