Oferta

GABINET PSYCHOLOGICZNY wykonuje usługi w zakresie:


“I zawsze pamiętaj, że jesteś kimś wyjątkowym. Jedyne, co musisz zrobić, to pozwolić innym zobaczyć, że taki jesteś”- Milton Erickson (1901-1980)

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA to jedno do trzech spotkań z psychologiem, podczas którego określany jest rodzaj problemu oraz wskazywany jest sposób jego rozwiązania. Może to być spotkanie o charakterze interwencyjnym, z udzieleniem wparcia, porady. Współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin.

“Zajrzyj w siebie! W twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wyschnie, jeśli potrafisz je odszukać”- Marek Aureliusz (121-180)

“Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie kierowało ono Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem” – Carl Gustaw Jung (1875-1961)

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA jest procesem leczenia wskazanym dla osób, u których trudności i objawy wynikają z problemów natury psychologicznej i uniemożliwiają satysfakcjonujące życie. Podczas psychoterapii możliwe jest dokładne określenie przyczyn problemu i ich usunięcie. Psychoterapia umożliwia także lepsze poznanie siebie, swego potencjału i zasobów. Psychoterapia rozpoczyna się wstępną konsultacją, podczas której rozpoznawany jest problem i zawierany jest kontrakt psychoterapeutyczny – określający cele pracy, czas psychoterapii, częstotliwość sesji terapeutycznych oraz warunki finansowe. Zakres leczenia psychoterapią obejmuje:

 • zaburzenia lękowe, objawy nerwicowe
 • zaburzenia psychosomatyczne, bóle psychogenne
 • zaburzenia nastroju, depresję
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
 • zaburzenia odżywiania
 • psychologiczne aspekty prokreacji i porodu
 • zaburzenia adaptacyjne, urazowe doświadczenia
 • kryzysy życiowe, związane z utratą bliskiej osoby, rozwodem, chorobą
 • zaburzenia osobowości

“Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne. Każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób” – Lew Mikołajewicz Tołstoj (1828-1910)

“Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci” – Św. Augustyn (345-430)

“Dorośli nigdy nie potrafią sami zrozumieć. A dzieci bardzo męczy konieczność stałego objaśniania”- Mały Książę, Antoine de Saint-Exupery (1900-1944)

PSYCHOTERAPIA PROBLEMÓW RODZINNYCH jest skierowana do rodzin, w których występują trudności we wzajemnych relacjach, konflikty rodzinne, problemy wychowawcze dzieci i młodzieży. W trakcie sesji, wszyscy członkowie rodziny wraz z terapeutą, współpracują nad zrozumieniem przyczyn doświadczanych trudności i poszukiwaniem nowych rozwiązań. Psychoterapia rozpoczyna się wstępną konsultacją, podczas której rozpoznawany jest problem rodziny oraz zawierany jest kontrakt psychoterapeutyczny – określający cele pracy z rodziną, czas psychoterapii, częstotliwość sesji i warunki finansowe.

“Węzeł małżeński jest tak ciężki, że potrzeba dwojga, by go udźwignąć. Czasami trojga.” Alexander Dumas (1802-1880)

PSYCHOTERAPIA PAR jest skierowana do małżeństw i par przeżywających kryzys w związku, narastające nieporozumienie, konflikt. Sesje małżeńskie dają możliwość spotkania się z partnerem na neutralnym gruncie, wyrażenia własnych uczuć, potrzeb, zrozumienia oczekiwań i uczuć partnera oraz poszukania nowych rozwiązań dla siebie i swojego związku. Psychoterapia rozpoczyna się wstępną konsultacją, podczas której rozpoznawany jest problem dotyczący związku, zawierany jest także kontrakt psychoterapeutyczny – określający cele pracy z parą, czas psychoterapii, częstotliwość sesji i warunki finansowe.

“Wiedza nie opiera się wyłącznie na prawdzie, także na błędach.” – Carl Gustaw Jung (1875-1961)

DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA Testy psychologiczne to narzędzia służące diagnozie psychologicznej. Wyniki testów psychologicznych są wykorzystywane do sporządzania opinii psychologicznych i orzeczeń. W naszym gabinecie wykonywane są badania:

 • osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń Dz. U. Nr 79, poz 898 z póżn. zm.)
 • kandydatów do objęcia urzędu sędziego, kuratora zawodowego, komornika (na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2002r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz.U.Nr 26, poz. 263), oraz Ustawy o kuratorach sądowych (Dz.U. Nr 98 z 2001r.))
 • pracowników ochrony fizycznej, zabezpieczenia mienia; górników strzałowych.

Wykonujemy kompleksową diagnostykę psychologiczną dla potrzeb indywidualnych i konsultacji lekarskich w zakresie:

 • diagnozy osobowości,
 • inteligencji,
 • zmian organicznych w centralnym układzie nerwowym.

“Najlepiej się uczysz, kiedy jesteś szczęśliwy” – Milton Erickson (1901-1980)

“Mówisz ,że możesz – to możesz. Mówisz, że nie możesz-to nie możesz. Więc sam wybierz” – Mistrz Zen Seung Sahn (1927-2004)

SZKOLENIA I WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE Oferta:

 • Trening interpersonalny
 • Trening rozwoju osobistego
 • Trening rozwoju osobistego dla kobiet
 • Trening asertywności
 • Trening antystresowy
 • Warsztaty aktywizacji zawodowej

Realizujemy indywidualne projekty szkoleniowe dla firm.

Naszym klientom oddajemy również możliwość realizowania sesji psychoterapii za pośrednictwem Skype.  Oferta ta jest szczególnie adresowana do klientów mieszkających lub przebywających za granicą, chcących realizować psychoterapię w języku polskim.